Blogg:

Dette kjennetegner startups som lykkes

23. oktober 2020

Johan Pettersson, Manager, regnskap |

Bilde som illustrerer rådgivere i BDO

Under en tredjedel av nyoppstartede selskaper overlever sine første fem leveår. Dette er prioriteringene som kjennetegner selskapene som lykkes på lang sikt.  

Antallet norske startups øker, ifølge Innovasjon Norge. Nye selskaper skaper ikke bare nye arbeidsplasser. De bidrar også til en desentralisert næringsstruktur som vil være viktig for fremtidens næringsliv og det grønne skiftet. Samtidig peker Innovasjon Norge på en utfordring som vi deler med andre europeiske land: Små og mellomstore bedrifter sliter med å vokse. 

 

Disse overlever – og vokser

Det kommer neppe som noen overraskelse at selskapene som lykkes har et produkt av god kvalitet, og tilstrekkelig tilgang på nok og riktig arbeidskraft. En tydelig vekstambisjon er også viktig, og bidrar til å skape en vekstkultur i bedriften din. Rapporten fra Innovasjon Norge viser også at bankene er mer opptatt av kontantstrøm og likviditet enn andre investorer. Både de og andre finansielle investorer spiller ofte en viktig rolle for oppstartsselskapene. Dette er kjennetegnene på selskapene som får både banken og investorene med på laget, og som utnytter vekstpotensialet sitt best mulig. 

 

De tar velbegrunnede valg

Tilgang på riktig styringsinformasjon, til rett tid, er avgjørende når du skal ta beslutninger. Sannsynligheten for at du lykkes på lang sikt, øker om du utarbeider budsjetter og definerer sentrale KPI-er for rapportering og videreutviklingen av selskapet ditt, på bakgrunn av korrekt informasjon. I BDO har vi flere systemløsninger for oppstarts- og vekstselskaper. Vi hjelper deg å skreddersy den løsningen som passer dine behov best, slik at du har enkel og oversiktlig tilgang til essensiell styringsinformasjon. Dette sikrer deg et fullstendig beslutningsgrunnlag å basere avgjørelser på.  

 

De prioriterer smart

Selskaper i vekst møter gjerne på nye og ukjente prosesser forholdsvis raskt – og ofte. Søknadsprosesser knyttet til offentlige støtteordninger, som SkatteFUNN eller Innovasjon Norges tilskuddsordninger, kan være krevende når du håndterer dem for første gang. Vår erfaring er at oppstartsbedriftene som prioriterer tiden sin smart har bedre forutsetninger for å lykkes. Som regnskapsførere har vi kompetansen som trengs for å bistå deg i denne typen prosesser. Ved å overlate deler av jobben til oss, får du mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten i selskapet ditt. Kanskje identifiserer vi også tilleggsmuligheter du ikke har tenkt på selv? 

 

De planlegger for fremtiden

Mange av våre kunder ønsker at regnskapsfører aktivt skal komme med råd til hvordan de best videreutvikler seg. I tider med mye usikkerhet er det spesielt viktig å se fremover, og å tilpasse slagplanen din etter hvert som forventningene og omstendighetene endrer seg. I BDO hjelper vi oppstartsselskaper å jobbe strukturert og målrettet med å både finne og tilpasse vekststrategien underveis. Gode likviditetsløsninger kan for eksempel hjelpe deg å ligge i forkant av potensielle finansieringsutfordringer. Brukervennlige rapporteringsverktøy som snakker med økonomissystemet ditt reduserer tiden som går med til planlegging og rapportering, og gir deg et godt oversiktsbilde å ta utgangspunkt i. På den måten er du rustet for fremtiden – og på god vei mot å bli et av oppstartsselskapene som overlever på lang sikt.    

For å rigge deg for fremtiden må du rigge deg for å kunne håndtere både det kjente og det ukjente. Vil du høre med om hvordan våre rådgivere og regnskapsførere kan hjelpe deg? BDO er tett på norsk samfunns- og næringsliv og har lang erfaring med å finne løsninger på utfordringene som oppstartsbedrifter møter på veien. 

 

Spørsmål eller ønsker du å snakke med en av våre regnskapsførere? 
Ta kontakt med oss her.

 

Du finner oss over hele Norge, blant annet i OsloTrondheim og Bergen. Full oversikt over våre 74 kontorer ser du her.

Du kan også lese mer om hvordan lykkes med oppstartselskap her.