1:
  • Er din virksomhet klar for SAF-T?
Blogg:

Er din virksomhet klar for SAF-T?

04. november 2019

Fra 1. januar 2020 vil det bli obligatorisk for alle bokføringspliktige å kunne oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter på standard XML-format, SAF-T (Standard Audit File – Tax). Hovedformålet med SAF-T er å forenkle og effektivisere bokettersyn og arkivering, samt å standardisere utveksling av data mellom ulike finansielle systemer for å effektivt kunne analysere regnskapsinformasjon. 

 

Kravet om å kunne utlevere regnskapsdata i SAF-T-format kommer til å gjelde alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystemer til bokføring. Kravet gjelder for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Det er ikke plikt om å kunne gjengi regnskapsinformasjon i SAF-T-format for tidligere regnskapsperioder. 

Skatteetaten innfører SAF-T i flere faser, og i første fase fra, 1. januar 2020, vil obligatorisk innhold i SAF-T-filen være kontospesifikasjon (hovedbok), kunde og leverandørspesifikasjoner (reskontro) og nødvendige faste data. Du kan lese mer om krav til innhold på skatteetatens sider. 

Hvert foretak står selv ansvarlig for å kunne levere en SAF-T-fil. Dette betyr i praksis at foretakets kontoplan må være korrekt mappet mot standard kontoplan, at foretakets merverdiavgiftskoder må være korrekt mappet mot standard koder, og at selskapet må kunne konvertere filer til XML-format. 

SAF-T erstatter ikke vanlig innsending av skattemelding/selskapsmelding og merverdiavgiftsmeldinger. Det er i første fase kun i forbindelse med et eventuelt bokettersyn og på forespørsel fra skatteetaten, at bokføringspliktige skal sende inn filer på SAF-T-format. Innsendingen skjer gjennom Altinn, som skjema RF-1363 SAF-T Regnskap (SAF-T Financial).  

 

BDO tilbyr bistand i alle faser av virksomhetens forberedelse til SAF-T, gjennom blant annet: 

  • Kontroll og mapping av kontoplan og mva-koder mot standard SAF-T kontoplan og mva-koder 
  • Testing og validering av formatet av eksportfilen mot skatteetatens portalløsning 
  • Konvertering av filer til XML-format
  • Bistand med eventuelle dispensasjonssøknader 

 

Du kan lese mer om SAF-T på BDOs hjemmeside eller fylle inn SAF-T-kontaktskjema så vil en av våre rådgivere ta kontakt.