Blogg:

Er utgifter ved sportsbetting skattepliktig virksomhet?

24. juni 2020

Skattedirektoratet åpner for at utgifter ved sportsbetting (oddstipping) kan være skattepliktig virksomhet.

 

Sportsbetting som «virksomhet»?

Tidligere har Skattedirektoratet lagt til grunn at inntekter fra sportsbetting (oddstipping) konsekvent skal behandles som «tilfeldig inntekt» i henhold til Skatteloven. I en ny prinsipputtalelse åpnes det likevel for at det kan oppstå situasjoner hvor inntekt fra slike spill ikke har karakter av å være «tilfeldige», men som resultat av spillerens kunnskap og ferdigheter. Konsekvensen er at sportsbetting kan anses for å være skattepliktig virksomhet. 

 

Kan gi grunnlag for fradrag for utgifter

For selve inntektsbeskatningen har dette liten betydning – det skal uansett betales skatt. Det er derimot av interesse at skattyter som driver virksomhet kan kreve fradrag for utgifter som er pådratt for å sikre inntekt. Dermed vil en som driver med sportsbetting kunne kreve fradrag for pådratte utgifter, på samme måte som eksempelvis en profesjonell pokerspiller. Forutsetningen er at aktiviteten – sportsbetting eller poker – anses som virksomhet.

 

Høy terskel for at tippingen anses som skattepliktig virksomhet

Skattedirektoratets oppfatning er at gevinster fra sportsbetting hovedsakelig og som hovedregel vil oppstå basert på tilfeldigheter, snarere enn spillerens kunnskap og erfaring mv. Derfor vil det som utgangspunkt ikke foreligge rett til fradrag for de kostnader som spilleren har i tilknytning til sportsbettingen.

Skattedirektoratet understreker at terskelen for å nå frem med at sportsbetting er skattepliktig virksomhet vil være høy. Selv om en spiller har god kunnskap om spillet og om hvordan vinnersjansene kan økes, vil ikke dette være tilstrekkelig.

Man må derfor påvise at spillaktiviteten utføres metodisk, målrettet og med et visst omfang, samt sannsynliggjøre at aktiviteten kan gå med overskudd over en viss tidsperiode. Dersom spilleren kan vise at han eller hun har skaffet seg særskilte kunnskaper om spillet for å øke vinnersjansene sine, at vedkommende bruker betydelig tid på spillingen, og dermed påvise at graden av «tilfeldighet» ved de oppnådde gevinstene er redusert, vil kravet til «virksomhet» kunne være oppfylt. Da kan spilleren få fradrag for sine kostnader, i henhold til skatteloven kapittel 6.

Skattedirektoratets revidering av tidligere praksis innebærer at sportsbetting (oddstipping) likestilles med andre sannsynlighetsrelaterte spill som poker.

Skattedirektoratets uttalelse kan leses her.

 

Lyst å holde deg oppdatert? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.