Blogg:

Julehandel med VOEC-registrerte nettselskap gir deg fordeler

08. desember 2020

Sven Cato Huseby, Senior Manager, BDO Advokater |

Bilde av dame som har fått levering fra nettbutikk

Netthandelen har økt kraftig i 2020 som følge av koronapandemien. Trolig fortsetter veksten i årets siste måneder, ikke minst på grunn av den siste tids innstramming av smitteverntiltakene.  Veksten i julehandelen i år forventes derfor å bli historisk. Det kan bety at nye rekorder settes når årets julegaver kjøpes inn. 

NHOs prognoser viser at julehandelen vil vokse med 7,6 % fra 2019 til 2020, og vil utgjøre 126 milliarder i julehandelsmånedene. En stor del av kjøpene forventes å skje fra utenlandske nettbutikker.

Posten forventer i år en økning på 50 prosent av pakker som skal håndteres sammenlignet med i fjor. Det anbefales derfor mer enn noen gang å bestille julegaver fra utlandet i god tid.

 

Unngå toll med VOEC-registrerte nettselskap 

Fra 1. april 2020 har utenlandske nettbutikker registrert seg hos Skatteetaten i Norge i VOEC-ordningen, (VAT On E-Commerce), og kan da kreve inn 25% merverdiavgift på salg til privatpersoner i Norge. Dette gjelder for varer med verdi under 3000 kroner pr. vare. Norske privatkunder kan handle så mange varer de ønsker så lenge hver vare er under denne grensen, og det er til privat bruk. 

Den norske kunden betaler 25 % mva. av varenes verdi inkludert frakt. Denne registreringsordningen innebærer altså at som kunde slipper du å betale toll på varene. Dette er særlig lønnsomt ved kjøp av klær og tekstiler som ved ordinær import har en tollsats på 10,7 % av verdien.

Hvis det utenlandske selskapet ikke er registrert i VOEC-ordningen må varene tolldeklareres på vanlig måte, og kostnader for fortolling og eventuelt toll og import merverdiavgift må betales til tollvesenet.

Du finner en oversikt over hvilke nettselskap som er registrert i VOEC-ordningen på Skatteetatens sider her. 

VOEC-ordningen gjelder ikke for:

  • Næringsmidler
  • Restriksjonsbelagte varer, for eksempel alkohol, tobakksvarer og legemidler
  • Varer med særavgifter

Kjøp av slike varer krever fortolling på vanlig måte. I tillegg ilegges ordinære importavgifter uansett sendingens verdi. Kunden må også betale fortollingsgebyr til transportøren.

 

Gaver

Gaver fra privatperson bosatt i utlandet er toll- og mva. fritt ved import til Norge, hvis verdien av varen er under kr 1000. Gaven må være uten vederlag og må brukes av mottaker eller dennes familie.

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller les mer på våre bransjesider om handel her.