Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Kontantstøtte for lønnskostnader hos næringsdrivende, stiftelser og frivillige organisasjoner

29. mai 2020

Martin Lange, Associate, BDO Advokater |

 

Da koronapandemien nærmest stengte landet over natten i mars, og flere bedrifter mistet deler av næringsgrunnlaget, var et av regjeringens grep å løsne på vilkårene for permitteringer. Staten skulle ta en stor del av regningen på dette punkt. I dag rapporteres arbeidsledighet og permitteringer på rekordhøye nivåer.

 

Formål: få permitterte tilbake i jobb

Regjeringen lanserte 28. mai 2020 et nytt tiltak, som langsomt skal sette hjulene i gang igjen i norsk økonomi, og få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Det foreslås utbetaling av kontantstøtte for lønnskostnader til de bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering.

Lønnskostnader har hittil ikke blitt omfattet av kompensasjonsordningen i særlig grad.

 

Vilkår

Den nye ordningen skal gjelde for ansatte som kalles tilbake fra permittering fra og med juli og august. Den ansatte må ha vært registrert permittert hos NAV per 28.mai fra bedriften som søker støtte, (før ordningen ble lansert). Den ansatte må tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen. 

Fra arbeidsgivers side er det vilkår om å ikke foreta ytterligere permitteringer – verken av arbeidstakeren som det søkes støtte for, eller andre i virksomheten i støtteperioden. Permitteres ansatte igjen i løpet av ordningen vil bedriften ikke være støtteberettiget. 

Det er et krav om omsetningsfall på minst 10 % for støtte.

 

Beregning av støtte

Kontanttilskuddet for lønnskostnadene beregnes ut fra det omsetningsfall bedriften har opplevd sammenlignet med tilsvarende måned i 2019.

Bedrifter med 30 % omsetningsfall eller høyere får støtte til lønnskostnader på 15 000 kroner per person som tas tilbake per måned. Bedrifter med omsetningsfall under 30 % får avkortet støtten proporsjonalt med omsetningsfallet, beregnet slik:

Støttebeløp i kroner per person = (Omsetningsfall i % - 10 prosentenheter) x 75 000. 

 

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning kan søke om støtte. Det samme kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte. For de sistnevnte kan man ikke beregne fall i omsetning, og støtten settes til et flatt beløp på 10 000 kroner per ansatt per måned. 

Det tas sikte på å opprette en søknadsportal i løpet av september, med mulighet til å søke om støtte for juli og august samlet. For å unngå stor belastning er det lagt opp til en helautomatisert løsning som skal sikre utbetaling kort tid etter godkjent søknad.