Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Korona: Viktige regelendringer som berører arbeidsgivere og arbeidstakere

18. august 2020

Tore Hoem , Partner, BDO Advokater |

Næringslivsaktører i Norge opplever fortsatt en uforutsigbar og usikker situasjon knyttet til koronapandemien. I løpet av de siste månedene har det kommet flere forslag om regelendringer fra regjeringen som forhåpentligvis skal kunne bidra til å avhjelpe en krevende situasjon både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Her følger en oppsummering av regelendringer knyttet til permittering av ansatte og omsorgspenger til arbeidstakere som må være borte fra arbeid pga. barn eller barnepassers sykdom.

 

Permitteringsperioden utvides f.o.m. 1. november 2020 

Som et tiltak for å unngå unødvendige oppsigelser har regjeringen foreslått å utvide den maksimale permitteringsperioden fra 26 uker til 52 uker. Endringen gjelder fra og med 1. november 2020. 
I forbindelse med utvidelsen er det presisert fra myndighetenes hold at dette er ment å være en midlertidig løsning. Det innebærer at dersom forholdene ligger til rette for det, vil permitteringsperioden bli tilbakeført til 26 uker fra og med 30. juni 2021. 

Når de ansatte er permittert er arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt, og i permitteringslønnsloven kalles denne perioden for «fritaksperioden». Den maksimale fritaksperioden gjelder innenfor en periode på 18 måneder. Når regelendringen trer i kraft, fra og med 1. november i år, blir det altså adgang for arbeidsgivere til å permittere ansatte i til sammen 52 uker innenfor 18 måneder fra permitteringen starter. Dette gjelder også der ansatte som har kommet tilbake på jobb etter å ha vært permittert, blir permitterte på nytt. Når fritaksperioden er brukt opp inntrer arbeidsgivers lønnsplikt igjen. 

Inntil utvidelsen fra 26 uker til 52 ukers maksimal fritaksperiode trer i kraft 1. november 2020, er det hovedregelen om 26 ukers permittering som gjelder. Vi minner imidlertid om at det med virkning fra 1. juli ble innført en midlertidig ordning for arbeidsgivere som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre uker igjen av perioden med fritak fra lønnsplikt. For disse tilfellene ble fritaksperioden forlenget frem til og med 31. oktober 2020 og begrensningen på 18 måneder utgår. Dette gjelder altså utelukkende for denne gruppen med arbeidsgivere. 

 

Arbeidsgiverperiode 2 innføres f.o.m. 1. januar 2021 og arbeidsgiverperiode 1 økes til 10 dager

Samtidig som adgangen til permittering er foreslått utvidet fra 26 til 52 uker, er det også foreslått innført en såkalt «Arbeidsgiverperiode 2» fra og med 1. januar 2021. Arbeidsgiverperiode 2 skal vare i 5 dager, og inntrer hvis den/de ansatte har vært permittert i 30 uker. Konkret så betyr dette at arbeidsgiver får 5 dager med lønnsplikt for ansatte som er permittert ut over 30 uker per 1. januar 2021, før det offentlige igjen tar over med utbetalinger av dagpenger videre i permitteringsperioden. 

Vi minner om at Arbeidsgiverperiode 1 er den perioden som arbeidsgiver har lønnsplikt for ansatte som er permitterte, i starten av permitteringsperioden. Som et av de første tiltakene etter koronautbruddet i mars ble denne perioden redusert fra 15 dager til 2 dager.

Fra og med 1. september 2020 vil Arbeidsgiverperiode 1 økes fra 2 til 10 dager. Arbeidsgiver som permitterer etter denne datoen, vil følgelig ha lønnsplikt for de permitterte i 10 dager fra permitteringsperioden starter. 

 

Regjeringen nullstiller antall omsorgsdager for foreldre f.o.m. 1. juli 2020

Vanligvis har hver forelder/omsorgsperson anledning til å ta permisjon med lønn i 10 dager ved to barn eller færre, og 15 dager for tre barn eller flere, hvert år, i forbindelse med fravær knyttet til barn eller barnepassers sykdom. Nye smitteutbrudd i høst vil kunne medføre at foreldre og andre med omsorgsansvar for barn på nytt vil måtte være hjemme fra arbeid. Enten for å ta seg av syke barn, eller fordi barnehager og skoler kan bli stengt pga. at ansatte og/eller barn må i karantene etter at det er oppdaget smitte. Som følge av perioden med nedstengning tidligere i år vil antakeligvis mange være i den situasjon at lovbestemt omsorgspermisjon – gjerne omtalt som «sykt barn dager» - allerede er benyttet i stor grad. 

En ny regelendring har gjort at fra og med 1. juli 2020 så «nullstilles» antall dager med rett til omsorgspermisjon for alle arbeidstakere. Konkret så innebærer det at alle foreldre som har tatt ut omsorgspermisjon «får tilbake» de dagene som allerede er tatt ut før 1. juli, slik at utgangspunktet blir 10 dager ved to barn eller færre, og 15 dager for tre barn eller flere, ut året. 

Dersom «særlige smittevernhensyn» tilsier at barnet må holdes hjemme, også etter at dagene med omsorgspermisjon er brukt opp vil det kunne gi rett til utvidet periode med krav på slik permisjon. Foreldre/omsorgspersoner vil også ha anledning til å overføre slike «sykt-barn» dager til hverandre dersom fraværet skyldes stenging av barnehage og/eller skoler. 

NB: Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil selv måtte dekke de 10 første fraværsdagene før det vil være mulig å motta økonomisk bistand fra Nav. 

 

Har du spørsmål, kontakt oss gjerne. Du finner våre kontorer i hele Norge, blant annet i Oslo, Trondheim og Stavanger.