Blogg:

Nye regler for elbil som yrkesbil

19. mai 2022

Serine Hasund, Advokatfullmektig, BDO Advokater |

To personer snakker sammen i en bilforretning

 

Finansdepartementet har nå foretatt en endring av forskriften til skatteloven, slik at yrkeskjørende arbeidstakere ikke «straffes» for å velge elbil fremfor annen bil. 

Tidligere i år skrev vi en blogg-artikkel om at rabatten for elbiler som benyttes som firmabiler er halvert. Som en konsekvens av dette ble det dyrere med elbil fremfor annen bil for arbeidstakere som kjører over 40 000 km i året i yrket.

Fra og med inntektsåret 2022 har regjeringen gjort det dyrere med elbil som firmabil ved at de har halvert verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget. Tidligere skulle 60 % av bilens listepris legges til grunn ved beregning av den ansattes skattepliktige fordel. Nå er rabatten halvert og 80 % av bilens listepris må benyttes som beregningsgrunnlag. 

Endringen var ekstra uheldig for arbeidstakere som yrkeskjører over 40 000 km i løpet av året. Dette skyldtes at dersom arbeidstakere yrkeskjørte en elbil over 40 000 km i året var beregningsgrunnlaget 80 % av bilens listepris, mens dersom arbeidstakere yrkeskjørte en annen bil over 40 000 km i året var beregningsgrunnlaget 75 % av bilens listepris. 

Finansdepartementet har nå endret regelverket og vist til at det ikke var tilsiktet å «straffe» de som bruker elbiler i yrkeskjøring over 40 000 km i året. Etter regelendringen skal nå beregningsgrunnlaget settes til 75 % av elbilens listepris som ny. Regelendringen innebærer at det gis lik rabatt for elbiler og andre biler dersom arbeidstakere yrkeskjører over 40 000 km i året. Regelendringen har virkning fra 1. januar 2022. 

Vi har oppdatert vår bilkalkulator slik at du kan regne nøyaktig skatt for dine arbeidstakere. 

Har du spørsmål om firmabilbeskatning eller avgiftsforhold rundt firmabilordninger, ta kontakt med oss i BDO.