Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Regjeringens tiltakspakker – hva med kulturlivet, idretten og frivillig sektor?

11. april 2020

Morten Thuve , Partner, rådgivning |
Norunn Byrkjeland , Partner, revisjon |

Våre analyser viser at en rekke virksomheter og samfunnsnyttige organisasjoner faller utenfor tiltakspakkene som ble lansert fra regjeringen forrige uke. For å vise hvor skoen trykker har vi satt sammen en oversikt over hvilke tiltak som finnes for denne sektoren. Da ser vi tydelig hva tiltakspakkene mangler.

 

Tiltak rettet mot kulturlivet, idretten og frivillig sektor

Regjeringen publiserte denne uken en oversikt over tiltak som adresserer sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor som en følge av koronaviruset. Her er disse kort oppsummert, fordelt på ulike organisasjoner og bransjer.

 

Tiltak for arrangører som følge av avlysning, stenging eller utsettelse av et kultur-, frivillighets- eller idrettsarrangement

Regjeringen har opprettet to midlertidige søknadsbaserte ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av at arrangementer har blitt avlyst, stengt eller utsatt etter pålegg eller råd fra helsemyndighetene. Kompensasjonsordningene gjelder for arrangementer som var planlagt i perioden fra og med 5. mars og til og med 30. april 2020, og hvor tapte billettinntekter/deltakeravgifter og merutgifter for arrangør i den gjeldende perioden totalt utgjorde minimum 25 000 kroner. Arrangører hvor 60 prosent eller mer av inntektene består av offentlig tilskudd, vil ikke bli omfattet av ordningene.

Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet vil åpne for søknader på sine nettsider 14. april, og søknadsfristen er satt til 21. april. Det er allerede lagt ut informasjon slik at søkerne kan komme i gang med å forberede søknadene. Se informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet her og informasjon fra Kulturrådet her.

 

Tiltak for frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner vil beholde statlige tilskudd som allerede er mottatt eller vedtatt. Dette gjelder også for aktiviteter som ikke lar seg gjennomføre som følge av bestemmelser fra helsemyndighetene. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til det opprinnelige formålet må tilskuddsmottaker ta kontakt med departementet eller den aktuelle tilskuddsforvalteren for å evt. omdisponere midler til andre formål. Vi viser også til vår blogg hvor tiltaket med fjerning av kravet til egenkapital for hjelpeorganisasjoner fra UD og Norad er kommentert. 

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra Norsk Tippings overskudd vil utbetales allerede i mai for å bidra til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner innenfor helse, sosiale tjenester, krisehjelp, støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern, og rednings- og beredskapsoppgaver. Søknadsfristen blir allerede i april.

 

Tiltak for filmbransjen

Norsk filminstitutt (NFI) har innført en rekke tiltak for å hjelpe norsk filmbransje i en svært krevende tid. Blant annet er 14 millioner kroner omdisponert til utvikling av filmprosjekter. I tillegg er det åpnet opp for tilskudd til en andre fase av produksjon og lansering av filmer som rammes direkte av koronakrisen. Det er også innført flere midlertidige endringer i NFIs tilskuddsordninger. Les mer på NFIs nettsider her.

 

Tiltak for mediebransjen

Medietilsynet fremskynder utbetalinger og omfordeler produksjonstilskudd for å avhjelpe en krevende økonomisk situasjon som følge av Koronautbruddet. Utbetalingen av første rate av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier og samiske aviser er fremskyndet til uke 13. Når det gjelder tilskudd til lokalkringkasting, som vanligvis utbetales i to like store rater per år, blir 75 prosent av tilskuddet utbetalt i første rate.

Medietilsynet fremskynder også en omfordeling av 30 millioner kroner til små, lokale medier. Dette får rask virkning ved at Medietilsynet kommer til å betale ut neste forskudd på produksjonstilskuddet allerede i uke 14, i stedet for i juli som vanlig. Medietilsynet opplyser videre at de vil vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden, se tilsynets nettsider for mer detaljert informasjon.

 

Tiltak for studieforbundsordningen

Kunnskapsdepartementet har redusert kravet til kursvarighet fra åtte til fire timer per kurs, og likestiller timer med nettbasert opplæring med fysiske samlinger slik at studieforbundene skal kunne opprettholde kursaktivitet i tiden fremover. Unntakene gjelder midlertidig frem til 1. august 2020.

 

Andre tiltak for selvstendig næringsdrivende og frilansere som også treffer kultursektoren

 

Inntektssikring

Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere vedtatt av Stortinget den 19. mars gjelder også for kultursektoren. Den midlertidige inntektssikringsordningen kompenserer for inntektsbortfall, gir rett til sykedager fra dag tre og omsorgspenger fra dag fire. Les mer om inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere på NAV sine nettsider.

Dekning for faste kostnader ved inntektsbortfall

Kompensasjonsordningen for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet treffer også kultursektoren. Ordningen innebærer at virksomheter kan få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede, i første omgang to måneder. Kompensasjonen er ment å dekke en andel av virksomhetens uunngåelige faste utgifter. Vi har skrevet om denne ordningen i et tidligere blogginnlegg. Merk at det er en rekke uavklarte forhold knyttet til denne ordningen for sektoren. Dette vil vi beskrive nærmere i neste hovedavsnitt.

Lånegaranti

Regjeringen har også etablert en statlig lånegaranti for lån til små og mellomstore virksomheter, som treffer kultursektoren. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån på inntil 50 millioner kroner. Garantiordningen får en total ramme på 50 milliarder kroner. Les hele loven her.

Styring av tilskudd for gründere og vekstvirksomheter

Regjeringen foreslår også en ny tiltakspakke på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten av pakken går til styrking av tilskudd til gründere og vekstvirksomheter.

Innovasjon Norge har flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. De setter også ned rentene på lån til små og mellomstore bedrifter og tilbyr avdragsutsettelse

For mer informasjon om hva regjeringen gjør og hvor du skal henvende deg for å få svar når det gjelder de ulike ordningene viser vi til BDO sin oversikt over tiltakspakkene.

 

Men hva med virksomheter som er helt eller delvis fritatt for skatteplikt?

Det arbeidet regjeringen gjør med å sikre økonomien for samfunnsnyttige virksomheter innenfor kultursektoren og frivillig sektor er av avgjørende betydning for å sikre at disse virksomhetene og organisasjonene kan gjenoppta sitt viktige arbeid når krisen er over. 

Våre analyser viser imidlertid at en rekke virksomheter og samfunnsnyttige organisasjoner faller utenfor tiltakspakkene som ble lansert fra regjeringen sist uke. Kompensasjonsordningen for faste kostnader fanger kun virksomheter med skatteplikt, mens kompensasjonspakken for kultursektoren og frivillig sektor fanger kun en avgrenset gruppe virksomheter. Virksomheter som ikke har skatteplikt eller defineres som del av kultursektoren eller frivillig sektor faller dermed utenfor kompensasjonspakkene.

Vi kan derfor ikke se at Regjeringens tiltakspakker dekker den situasjonen flere samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner står ovenfor. Vi har i den anledning sendt brev til regjerningen der hvor vi ber om en del avklaringer knyttet til dette og hvor vi etterlyser tydelige tiltak slik at det viktige arbeidet disse organisasjonene gjør både i Norge og ellers i verden kan fortsette også etter krisen.

 

Hva må du huske på når du skal søke?

En oversikt over de ulike tilskuddsordningene finner du her, inkludert de viktigste tingene du må huske på når du søker. BDO er også tilgjengelig for å hjelpe deg i dette arbeidet. Ta kontakt med din kontaktperson i BDO eller den som er oppgitt i oversikten for mer informasjon. En oversikt over de ulike 

Vi vil avslutningsvis presisere, i tillegg til å sikre god dokumentasjon knyttet til søknadsprosessen, er det viktig å etablerer gode interne rutiner for dokumentasjon og rapportering av faktiske inntektsbortfall og kostnader som er relatert til korona. Det vil gjøre det lettere å rapportere om det skulle komme tilsyn eller krav om kontroll i ettertid. Vi forventer at det kan komme tilsyn og etterkontroll i enkelte saker, og det er da viktig at alt er ryddig dokumentert og transparent. Å måtte konstruere en dokumentasjon i ettertid, er en dårlig løsning. Konsekvensene av å ikke kunne dokumentere godt nok, vil kunne være strenge økonomiske sanksjoner i tillegg til tap av tilskuddet. BDO vil selvfølgelig kunne hjelpe også med dette.

 

Les også Kan musikere øve utendørs i små grupper under koronapandemien?

 

En oversikt over alle lokal BDO-kontorer i Norge finner du her.