1:
  • SAF-T i tolvte time - er du klar?
Blogg:

SAF-T i tolvte time - er du klar?

27. februar 2020

Jan Terje Kaaby, Director Fagavdelingen |

Veldig snart kan skatteetaten for første gang kreve å få regnskapsdata levert i standardformatet SAF-T. Det er virksomheten selv som er ansvarlig for at kravet etterkommes. Hvis ikke, vanker det bokføringspålegg og tvangsmulkt. Her er det du må vite om SAF-T.

 

Hva er egentlig SAF-T?

SAF-T Regnskap er et standardformat for oversendelse av regnskapsdata til skatteetaten. Når skatteetaten ber om det i forbindelse med en kontroll, må alle transaksjoner i hovedboken, kundereskontroen og leverandørreskontroen leveres i standardformatet. SAF-T Regnskap fordrer blant annet bruk av særskilte kontoplaner og avgiftskoder i den datafilen som leveres.

 

Når smeller det?

Kravet om SAF-T Regnskap gjelder for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. For de fleste virksomheter betyr dette at når mva-meldingen for januar og februar er levert, kan skatteetaten kreve å få regnskapsdata for denne perioden i standardformatet.

Hvis du er usikker på om du har SAF-T Regnskap på plass i din virksomhet, begynner det med andre ord å haste! 

 

Hvem har ansvaret?

Det er «den bokføringspliktige», altså virksomheten selv, som har ansvaret for å kunne levere regnskapsdata til skatteetaten i standardformatet SAF-T Regnskap. Innehaver, daglig leder, styret og/eller deltakerne må sørge for at virksomheten oppfyller kravene.

Leverandøren av regnskapssystemet har ikke noe direkte ansvar overfor skatteetaten.

 

Hva skjer hvis du ikke kan levere SAF-T?

Manglende levering av regnskapsdata i standardformatet SAF-T Regnskap i forbindelse med et bokettersyn, kan medføre bokføringspålegg. Virksomheten får da en frist for å levere de etterspurte datafilene. Hvis virksomheten ved utløpet av fristen fortsatt ikke leverer regnskapsdata i standardformatet, kan det ilegges en daglig tvangsmulkt frem til levering skjer. Tvangsmulkten utgjør normalt ett rettsgebyr per dag, p.t. 1 172 kroner (oppad begrenset til totalt én million kroner).