Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.
Blogg:

Slik blir endringene innen skatt og avgift i tiltakspakke 3

27. mars 2020

Helene Hval , Senior Manager, BDO Advokater |

 

Tiltakspakke 3 ble fremlagt i dag fredag 27. mars. Her er oppdatert informasjon om tiltakene innenfor skatt og avgift.

Det har nå blitt gjennomført omfattende tiltak på skattesiden gjennom disse 3 tiltakspakkene. Det er blant annet gitt betalingsutsettelser av allerede påløpt skatt og avgift tilsvarende 125 mrd. kroner.

Disse tiltakene skal på kort sikt gi betydelige forbedringer i likviditeten til norske næringsdrivende. Nær alle som driver virksomhet, vil omfattes av én eller flere av innbetalingsutsettelsene. Det vil ikke påløpe renter som følge av disse utsettelsene.

 

Merverdiavgift – utsatt innbetaling

Fristen for betaling av første termin merverdiavgift for 2020 er besluttet utsatt fra 14. april 2020 til 10. juni 2020.

 

Merverdiavgift – endring i lav sats 

Stortinget vedtok 21. mars 2020 å redusere merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 8 pst. i perioden fra og med 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. I dag ble det foreslått at den lave satsen i merverdiavgiften settes ned med enda én prosentenhet, til 7 pst. Endringen foreslås å tre i kraft 1. april 2020 og vare til og med 31. oktober.

Ordningen for nedsatt sats vil gjelde for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.  For mer informasjon se skatteetaten sine hjemmesider. Her vil du også finne informasjon om skattetiltakene som gjennomføres. 

 

Arbeidsgiveravgift utsatt

Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) med opprinnelig forfall 15. mai er utsatt til 15. august. Regjeringen legger opp til at den tidligere foreslåtte satsreduksjonen gjøres gjeldende for tredje termin (mai og juni), som har opprinnelig forfall 15. juli.

Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene som holder til i de sonene av Norge der det i dag er nullsats og ikke får noen fordel av en reduksjon i arbeidsgiveravgiften. 

 

Endring for særavgifter

For næringsdrivende med omsetningssvikt, som risikerer å ikke få solgt avgiftspliktige varer, vil det være mulig å benytte seg av et fritak for avgift for varer som «kommer i retur til produsents eller importørs lager». Den avgiftspliktige produsent og importør som tar varene i retur, fører så avgiftene for returvarene til fradrag i sine avgiftsoppgaver, slik at varene føres tilbake til lager i ubeskattet stand. For å unngå avgiftsplikt må deretter den særavgiftspliktige produsenten eller importøren ha returvarene stående på sitt lager, alternativt destruere dem. For virksomheter som ikke har mulighet til å returnere avgiftsbelagte varer, vil Skatteetaten lette på prosessene som gjelder for destruksjon av varer, og som innebærer at særavgift kan bli tilbakebetalt.

 

To skattemessige tiltak foreslått

Innenfor skatteområdet er følgende skattemessige tiltak er foreslått:

  1. Selvstendig næringsdrivende gis utsatt betalingsfrist for 1. og 2. termin i forskuddsskatten i 2020. 
  2. Utsatt betalingsfrist for 2. termin i forskuddsskatten for upersonlige skattytere, vedtatt av Stortinget ved behandling av Innst. 200 S (2019–2020), skal likevel ikke gjelde for skatt på alminnelig inntekt for naturressurs og grunnrenteskattepliktige kraftforetak.