Blogg:

Utsettelse med SAF-T grunnet korona-epidemien

23. mars 2020

Jan Terje Kaaby , Senior Manager - Fagavdelingen |

 

Kravet om SAF-T Regnskap har virkning for bokføringsperioder som begynner 01.01.20 eller senere. Eventuelle forsinkelser måtte du i utgangspunktet søke dispensasjon for. Nå opplyser Skattedirektoratet at du ikke behøver å søke dispensasjon hvis korona-epidemien er årsaken til forsinkelsen.  

 

SAF-T Regnskap​

De fleste foretak skal på forespørsel kunne sende hovedbok, kundereskontro og leverandørreskontro elektronisk til Skattekontoret i standardformatet SAF-T Regnskap.

 

Ikrafttredelse

Kravet om SAF-T Regnskap har virkning for bokføringsperioder som begynner 01.01.20 eller senere. For virksomheter med ordinære mva-terminer, innebærer dette at hovedbok og reskontroer i utgangspunktet skal kunne leveres i SAF-T format når mva-meldingen for første termin 2020 er levert, senest 10. april.

 

Dispensasjonsreglene

Skattekontoret kan gi dispensasjon fra kravet om SAF-T Regnskap, herunder gi utsettelser. 

Skattedirektoratet har imidlertid kommet til at det ikke er nødvendig å søke om slik dispensasjon hvis den bokføringspliktige blir forsinket med implementeringen av SAF-T Regnskap grunnet korona-epidemien. 

Skattedirektoratet forutsetter at arbeidet med SAF-T Regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig. 

Dette må også innebære at det ikke gis bokføringspålegg eller ilegges tvangsmulkt til foretak som grunnet korona-epidemien ikke kan levere SAF-T Regnskap i forbindelse med bokettersyn mv. 

Hvis forsinkelsen skyldes andre forhold enn korona-epidemien, må det søkes om dispensasjon på vanlig måte.

 

Se også vår samleside om korona her. 

Trenger du bistand? Vi kan hjelpe deg. Kontakt ditt lokale BDO-kontor eller se hvordan vi kan hjelpe deg her.