1:
  • Forvaltning og utleie

    Eiendom | Næringseiendom

Enklere forvaltning og utleie

Forvaltningssystemer er verktøy som brukes for å holde kontroll på drift, fakturering, avgiftsbehandling og leietakeroppfølging av en eiendom. BDO jobber aktivt med digitalisering av eiendomsforvaltning, gjennom å kombinere vår fagkompetanse med solide forvaltningssystemer. Vi har laget bransjeløsninger for eiendomsbransjen som gjør at forvaltningssystemene snakker smidig med de vanligste ERP-systemene – informasjon presenteres tydelig og oversiktlig, og innsikt skapes gjennom våre rapporteringsløsninger. Vi rådgir noen av Norges største aktører på deres eiendomsforvaltning, og kan betjene hele eller deler av forvaltningen. 

BDO har i samarbeid med våre kunder utviklet integrerte eiendomsrapporter som syr sammen informasjon fra forvaltningssystem, regnskapssystemer og andre kilder i brukervennlige rapportpakker. Der viktig styringsinformasjon som rentroller, utløpslister og leietakerlister blir lett tilgjengelig. Vi kan levere et skreddersydd og dynamisk rapporteringsverktøy som kan integreres direkte mot forvaltningssystemet. Rapporteringsløsningen kan også brukes for å benchmarke deres utvikling med andre i bransjen ved bruk av spesifikke KPI-er, som gjennomsnittlig leie per kvm., ledighet og prime yield.

Kontakt oss gjerne for å se hvordan vi kan hjelpe deg med håndtering og forvaltning av eiendommer.

 

Få god oversikt og effektiv administrasjon

Enten du forvalter én enkelt eiendom eller et stort eiendomsselskap med et hundretalls av leiekontrakter, er det viktig å ha et system som sikrer oversikt over leiekontraktene med tanke på leieperiode, husleie, årlig regulering og mva-forhold. Oppfølgingen kan gjøres gjennom forvaltningssystemer som Facile, Fenistra og OnProperty. For mindre eiendomsselskaper kan verktøy som Excel være tilstrekkelig. I tillegg er det viktig å følge opp fakturering, innbetaling og likviditet løpende. 

  • Hvordan er den digitale modenheten din, og hvordan er rapporteringsstrukturen i selskapet? 
  • Har du tilstrekkelig oversikt, også for rapporteringsformål til styret? 
  • Er du i stand til å måle investeringer og utviklingsprosjekter? 

Uansett hva dine konkrete behov er, kan vi bistå med forretnings- og beslutningsstøtte – slik at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din.

 

Etabler løpende dialog med gode rådgivere

I den daglige forvaltningen av eiendomsporteføljen vil det stadig dukke opp små og store problemstillinger knyttet til blant annet skatte- og avgiftsmessige forhold. 

  • Bør du fellesregistrere flere av virksomhetene for å optimalisere merverdiavgift i tilknytning til den løpende forvaltningen? 
  • Kan du oppnå skattemessige fradrag på de planlagte investeringene i byggene? 
  • Står eierkostnadene i stil med markedet for lignende eiendommer? 

Det er godt å ha en oppdatert rådgiver å sparre med! Vi har lang erfaring som aktiv sparringpartner og hjelper deg med å gjøre gode, løpende vurderinger.
Vi hjelper deg som utleier eller forvalter med effektiv administrasjon og god oversikt.

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code

 

Vi hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter, du kan lese mer om digitalisering her.