1:
  • Idrett

Idrett

BDO bidrar til økt verdiskapning, forenkling og forbedring, og er en samarbeidspartner for utvikling og modernisering. Vi er en løpende sparringspartner for ledelsen og styret i klubber, særforbund, kretser og NIF, med over 200 kunder innen topp- og breddeidretten og et tyvetalls særforbund og idrettskretser. Vår ekspertise og erfaring gjør BDO til en uavhengig kvalitetssikrer som bidrar til trygge og gode valg for norsk idrett.


Idretten er en grunnstein i det norske samfunnslivet og velferdssamfunnet. Gjennom vår satsing på idretten og samarbeid nasjonalt og lokalt har BDO som ambisjon å styrke og profesjonalisere norsk og internasjonal idrett.


Gjennom spesialistkompetanse, vårt internasjonale BDO-nettverk og omfattende erfaring, herunder fra flere OL, VM og EM, besitter BDO en unik ekspertise knyttet til nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer. God ledelse av store idrettsarrangementer krever mye. Våre ledende fagmiljøer bistår med å skape de beste arrangøropplevelsene både for ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

 

Vi kan blant annet bistå med:

- Leder-, team- og organisasjonsutvikling
- Bærekraftstrategi og miljøsertifisering
- «Operational Readiness» og samarbeidstrening
- Skatt & avgift, lønn og arbeidsrett
- Personvern og rettighetssikring
- Medarbeiderundersøkelser
- Forretningsutvikling
- Prosess-fasilitering
- Forvaltningsgjennomgang
- Revisjon
- Regnskap
- Datasikkerhet
- Compliance og granskning
- Økonomistyring i Idrettslag
- Bistand ved byggeprosess og drift av anlegg
- Selskapsorganisering
- MVA-kompensasjon
- Sikkerhet og beredskapstjenester
- Bistand ved arrangementssøknader

 

Møt «fotballrevisor» Arve Garberg: