1:
  • Transport, shipping
    og havn

Transport og shipping

Lønnsom drift innen transport- og shippingbransjen er avhengig av god infrastruktur, velutviklede kommunikasjonsplattformer og tett dialog med kunder, samarbeidspartnere og myndigheter.

Transport og shipping må takle stadige endringer i forutsetninger ved endrede krav fra kunder og offentlige myndigheter der operasjonene drives. Det er også økende fokus på innkreving av «lokale» skatter i land der det drives virksomhet. Norske virksomheter jobber hardt for å hevde seg mot utenlandske konkurrenter. Dette fører til tøff konkurranse og press på marginer.

Bygging av skip er risikofylt. Suksess er avhengig av tidsriktig leveranse, finansiering tilpasset driften, og tekniske løsninger i verdensklasse. I tillegg er valg av skatte- og avgiftsforutsetninger viktig ved organisering av virksomhetene.

BDO har lang erfaring med transport og shipping, og kjenner bransjene svært godt. Vi har god kompetanse for revisjon, rådgivning og juridisk bistand som er skreddersydd for transport- og shippingvirksomheter.