1:
  • Industri

Industri

Industribransjen representerer en vesentlig bærebjelke i norsk og internasjonal økonomisk velstand. Samtidig betyr stadige nye krav til avansert teknologi, utdanning og effektivisering at dette er en bransje i kontinuerlig utvikling.

BDO har både fagkompetanse og kunnskap om bransjens fullstendige verdikjede: Fra innkjøp av råvarer til sluttproduktet som kundene kjøper.

Vi bidrar til å sikre viktige strategiske, driftsmessige og finansielle målsettinger, og ligger hele tiden i forkant av utfordringene som våre kunder møter i hverdagen.