• Tilskuddsforvaltning

Tilskuddsforvaltning

 

Det du trenger å vite om tilskuddsforvaltningen

Årlig tildeler lokale og nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner og ideelle virksomheter store beløp for å støtte utviklingsaktiviteter, utdannelse, helsetjenester, kultur, mangfold, frivillighet, idrett mv. for å motvirke fattigdom, øke livskvaliteten, stimulere til økonomisk aktivitet og ikke minst gjennomføre villet politikk. Tiltakene som er iverksatt som følge av koronapandemien, er bare et eksempel på en situasjon som har krevet et helt unikt behov for økonomisk tilskudd til bedrifter, kultursektoren, idretten og andre ideelle og frivillige virksomheter, samt privatpersoner.

 

God tilskuddsforvaltning bidrar til:

  • oppfyllelse av politiske, kommersielle eller ideelle formål
  • at ordningen faktisk gir ønsket effekt
  • at ordningen dekker relevant behov
  • at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket
  • at pengene tildeles kvalifiserte mottakere
  • at pengene faktiske benyttes i tråd med formålet

 

Hva er behovet til din virksomhet?

Vi har laget en oversikt over de ulike delene i tilskuddsforvaltningen og tips til hva du må huske på, avhengig av om du er tilskuddsmyndighet, -giver, -søker eller -mottaker. Du finner tilskuddsirkelen på denne siden.

 

Spørsmål eller ønsker du bistand? Ta kontakt med oss i dag.