1:
  • Oppstarts- og vekstselskap

    Gode råd fra start til fullt etablert selskap

Viktige faser for å lykkes med oppstart av ny virksomhet

Når du starter opp ny virksomhet er det fire faser som alle er kritiske for å lykkes. Noen trenger bistand til alle prosessene, mens andre trenger støtte og rådgivning kun til enkelte av fasene. Her er en liten innføring i de ulike fasene og hva du bør være bevisst på.

 

Etablering

 

Illustrasjon på oppstart av tjeneste

Oppskriften på å stifte et selskap fremstår som forholdsvis enkel og det er lett å finne frem til hvordan man etablerer et aksjeselskap. Mange opplever imidlertid at valg man tar ved etablering kan bli kostbare eller hemmende for vekst på et senere tidspunkt. Allerede ved tildeling av organisasjonsnummer inntrer krav og plikter man er underlagt som selskap. Ofte tar bedriftseiere og gründere beslutninger uten å kjenne konsekvensene av de valgene man tar, eller man tar valg med et kortsiktig fokus.

Interessert i å vite mer om de vanligste fallgruvene og hvordan de kan unngås? 

Les mer om etableringsfasen her

 

Produktutvikling

 

Illustrasjon av tjenester innen regnskap

De fleste bedrifter bygger sin forretning på en antakelse om hvordan produktet skaper verdi for et kundesegment. Mange gründere hopper inn i produktutvikling uten å teste verdihypotesen tilstrekkelig. Det tekniske får all oppmerksomhet, og man glemmer å tilpasse utviklingen til markedet, bygge organisasjon og forberede på lansering. Utviklingsløpet blir unødvendig langt, finansieringen blir utfordrende og arbeidsdagene blir stadig lengere. Høres dette kjent ut? 

Vil du lære mer om denne fasen og se våre tips til hvordan gjøre fasen så smertefri som mulig? 

Les mer om fasen produktutvikling her.

 

 

Kommersialisering

 

Lansering er tidspunktet gründere, eiere og ansatte har ventet på. Samtidig er det den første virkelige testen av bedriftens verdigrunnlag, og hvorvidt markedet ønsker å kjøpe produktet på kommersielle vilkår. Et scenario mange opplever er at salget uteblir og markedet responderer ikke som forventet. Andre opplever god respons fra markedet, men har problemer med å håndtere andre utfordringer som oppstår knyttet til leveranser og logistikk.

Kommersialiseringsfasen byr på mange og betydelige utfordringer, og ofte er ikke organisasjonen tilstrekkelig forberedt på det som venter.

Les mer om typiske utfordringer og hvordan håndtere disse her.

 

 

Vekst og skalering

 

I denne fasen skal bedriften realisere sitt potensiale og skape overskudd fra driften. Kravene til ledelsen skjerpes, og i mange tilfeller blir eierne utålmodige. Det finnes utallige måter å vokse på. Vekst og skalering er for mange synonymt med internasjonal etablering, en løsning som ikke er riktig for alle. Det avgjørende er at vekststrategien er i tråd med selskapets forutsetninger, til enhver tid. 
Hurtig vekst kjennetegnes av kompliserte problemstillinger. Sannsynligheten for å trå feil er stor, og konsekvensene kan bli fatale for virksomheten. Det vil være avgjørende å ha samarbeidspartnere som har spisskompetanse på sine fagområder, og som har erfaring med utfordringene som oppstår ved vekst – nasjonalt og internasjonalt. 

Les mer om vekst og skalering her

 

 

Ta kontakt

BDO kjenner godt til de utfordringene dere som gründere, start-ups og vekstselskaper møter i næringslivet. Med BDO i ryggen har du en langsiktig partner som guider deg gjennom store og små utfordringer. Du kan lese mer om vårt team her.

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere? Da må du gjerne ta kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code