1:
  • Samfunnsnyttige og
    ideelle virksomheter

Det ikke-kommersielle Norge består av mennesker som vil og kan gjøre en forskjell. Idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære aktører og interesseorganisasjoner, skoler, barnehager og helseinstitusjoner drevet av ideelle – alle arbeider dere for felleskapet, på vegne av felleskapet. Dere forvalter store offentlige og private midler og utgjør solide hjørnesteiner i lokalsamfunn over hele landet.  
   

BDO har over mange år bygget spisskompetanse på områder som er særlig viktig for at denne delen av samfunnslivet skal kunne forvalte oppdraget sitt på en etterrettelig og effektiv måte. I dag bistår vi nesten en tredjedel av virksomhetene i denne sektoren. Innen bransjegruppen har vi samlet revisorer, rådgivere og advokater som er spesialisert på dette området. Vi tilpasser leveransen etter deres behov.  

 

Bærekraft - en felles trend

Vi ser er at tilskuddsgivere og private givere den siste tiden har større bevissthet rundt FN's Bærekraftsmål. Hvilke krav stiller det til dere som stiftelser og organisasjoner? Vårt inntrykk er at mange er bevisst innholdet i bærekraftsmålene og i stor grad jobber etter prinsippene i dag, men uten at det er brukt terminologien fra FN's Bærekraftsmål. Bærekraftsmålene har satt agendaen for mange år fremover og fokuset på disse vil ikke bli mindre med årene. Tilskuddsgivere vil stille krav til klarerere rapportering på måloppnåelse og givere vil bli mer bevisst på hvilke organisasjoner som har tatt et standpunkt.

Vi oppfordrer dere derfor til å starte bærekraftsarbeidet i dag. Les mer om bærekraft og bærekraftrapportering her.  

 

Bli med på "Ideelt forum"

BDO arrangerer seminarene «Ideelt forum», hvor vi tar opp tema som treffer ideelle organisasjoner. Tidligere har vi blant annet hatt praktisk styrearbeid, bærekraft og økonomistyring på agendaen.

"Ideelt forum" skal være et møtested for å treffe andre i sektoren, og få innspill til å takle utfordringene og gripe mulighetene innenfor ideell sektor. Seminarene er gratis.

Hvis du ønsker invitasjon til fremtidige seminarer kan du melde din interesse her.

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.