• Helse og omsorg

Vi kjenner Staten, ved helseforetakene, og kommunene som de mest sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren i Norge. De private aktørene, ideelle stiftelser og organisasjoner bidrar i høyeste grad til samfunnsoppdraget, og både supplerer og utfyller det offentlige helse- og omsorgstilbudet. Disse aktørene spenner fra forebyggende helsearbeid, sykehusdrift, rusomsorg og eldreomsorg.

 

Mottakere av tilskudd

De fleste av de private og private ideelle aktørene leverer til statlige og kommunalt finansierte og lovpålagte tjenester, med lik tilgang for alle uavhengig av egen økonomi. Mange av dem bidrar også gjennom opprettholdelse av samfunnskritiske tjenester på lik linje med de offentlige virksomhetene.  

Tilskuddene til sektoren varierer i form og kompleksitet, og fellesskapets midler blir brukt til å gjennomføre behandling, gi omsorg, og fremme folkehelsen. Det er en klar forventning om at bruken av midler er effektiv og kvalitativt god, både ut fra samfunnets og brukernes behov.

 

Den riktige leveransen

BDO har betydelig erfaring fra helse- og omsorgssektoren i både offentlig og privat, ideell sektor. BDOs revisorer og rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett sammen med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning.

  • Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
  • Vi kombinerer kunnskapen om interesseorganisasjoners virksomhet med kunnskapen om riktig bruk av digitale verktøy i vårt møte med våre kunder. 
  • Vi kjenner utfordringene dere står overfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner innenfor relevante områder som regnskapsmessige problemstillinger, skatte- og avgiftsmessige forhold, rutiner og intern kontroll.

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.