• Sjømatnæringen

Sjømatnæringen

Norge er verdens nest største sjømateksportør, og det er bred politisk enighet om at sjømatnæringen vil bli enda viktigere for Norge i årene fremover. Innen havbruk, fiskeri og tilhørende leverandørindustri ligger det store muligheter. Samtidig ser vi eksempelvis at manglende grunnlag for vekst, utfordrende markedsforhold og den geopolitiske situasjonen skaper behov for nytenking og innovasjon. 

BDO har lang erfaring med fiskeri- og havbruksnæringen og tilhørende leverandørindustri. De siste årene har vi bistått mer enn 230 selskaper i sjømatnæringen. Dere finner oss der sjømatnæringen er.

Gjennom omfattende bransjeerfaring og spesialistkompetanse innenfor våre fagområder kan vi bidra til at norsk sjømatnæring når de vekstambisjonene som er satt for bransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi kan blant annet bistå innen:

 • Konsesjonssøknader
 • Investeringsanalyser
 • Strategi- og organisasjonsutvikling
 • Omstillingsprosesser
 • Transaksjonsstøtte
 • Virksomhetsstyring, effektivitet og forbedringer (Lean/Kontinuerlig forbedring)
 • Regnskap og rapportering
 • Revisjon
 • Sikkerhet og beredskap
 • Skatt og avgift
 • Kontraktsrett
 • Generasjonsskifte og arv