1:
  • Sjømatnæringen

Norges viktigste distriktsnæring

Sjømatnæringen er Norges viktigste distriktsnæring og en av våre aller viktigste eksportnæringer, med en eksportverdi på over 100 milliarder kroner. Samlet skaper næringen en sysselsettingseffekt på over 90 000 og gir en verdiskaping på over 125 milliarder kroner – i hovedsak langs kysten fra Agder til Troms og Finnmark. 

BDO er en av de ledende samarbeidspartnerne til denne næringen. Med over 70 kontorer rundt omkring i landet, er vi til stede der sjømatnæringen er – fra Båtsfjord i nord til Flekkefjord i sør.

Se hvordan vi kan bistå din virksomhet innen sjømat her.

 

Tett på bransjen – nasjonalt og internasjonalt

Den nasjonale betydning av sjømatnæringen er i sterk vekst, og ikke minst ser vi at fiskeri og havbruk har en svært viktig rolle utover fisken som produseres. I mange kystsamfunn er sjømatbedrifter viktige hjørnesteinsbedrifter. For å kunne støtte våre sjømatkunder best mulig har BDO etablert et nasjonalt bransjenettverk for våre revisorer og rådgivere. Sammen utvikler vi kunnskap som er relevant for nettopp deg som kunde og som gjør at vi kan bistå deg på en best mulig måte. Som kunde i BDO skal du være trygg på at du får rådgivning basert på oppdatert informasjon, tilpasset din bedrift, ditt marked og dine utfordringer. 

I tillegg til et nasjonalt bransjenettverk, jobber vi tett med øvrige internasjonale BDO kontorer med spisskompetanse innenfor sjømatnæringen. Eksempelvis i Skottland, Island, Canada, Sør-Afrika, Chile, Australia og New Zealand. Vi kan dermed bistå deg både her i Norge og i utlandet, gjennom et av våre kontorer i 169 ulike land. 

 

NCE Aquatech Cluster er en av verdens største havbruksklynger. BDO fasiliterer denne klyngen med over 100 virksomheter, og 80 prosent av disse er fra leverandørsiden. En rekke produsenter forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner er også sentrale aktører i klyngen.

Klyngen er en del av Norwegian Innovation Cluster programmet. NCE Aquatech Clusters fokus er teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon verden rundt. Klyngens hovedmål er derfor å styrke klyngepartnernes konkurranseevne og bærekraft.

Les mer om NCE Aquatech Cluster her.

 

Ta kontakt 

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code