Salg av virksomheten - er du forberedt?

Dato: Tilgjengelig til 15. juli 2023
Tid:
Webinar

  

  • Velkommen til webinar fra BDO

Er din bedrift i en situasjon eller har nådd et stadium i utviklingen hvor det er naturlig å vurdere en ny eier eller en strategisk partner? Er dere i ferd med å planlegge gjennomføring av et generasjonsskifte eller ønsker du å trappe ned? Eller vurderer du å benytte det gode markedet til å realisere hele eller deler av de verdiene du sitter på?

Å selge et selskap er en stor og ressurskrevende oppgave. Gjennom bruk av praktiske eksempler vil vi i dette webinaret fortelle deg hvordan du bør gå frem for å oppnå et best mulig resultat, samt gi tips og innspill til hva du kan gjøre i forkant av selve salgsprosessen, som vil bidra til å øke sannsynligheten for et vellykket utfall.

I webinaret kommer vi nærmere inn på disse problemstillingene:

- Strategiske vurderinger
- Verdsettelse
- Salgsprosessen

- Forberedelser
- Case til inspirasjon
- Oppsummering

Foredragsholdere er Per Ove Giske og Jonas Hjertson i BDO Corporate Finance. Foredragsholderne har lang og bred erfaring fra et stort antall transaksjoner i tilknytning til kjøp og salg av virksomheter, og er hyppig benyttede foredragsholdere.

Webinaret er gratis, og egner seg best for bedriftseiere, styremedlemmer, daglig ledere, forretningsutviklere, finans-/økonomiledere og andre som interesserer seg for temaet.

Registrer deg med knappen under -  webinaret er umiddelbart tilgjengelig etterpå via mail.

Meld deg på