1:
  • Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakter

Dato: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Tid:


  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

BDO Advokater har aktuell ekspertise innen arv og generasjonsskifte, og har utarbeidet en webinarserie med spesiell fokus på arv, generasjonsskifte og fremtidsfullmakter. Temaene tas  stadig opp i media, og det er derfor nyttig for alle å ha en kjennskap til disse.

Når en person blir dement eller på annen måte ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser skal Statsforvalteren oppnevne verge. Dersom du ønsker å unngå oppnevning av verge, og bestemme selv hvem som skal representere deg og ivareta dine interesser dersom du blir dement eller alvorlig svekket på annen måte, kan du opprette en fremtidsfullmakt.

Det har vært mange oppslag i media  om både bruken av fremtidsfullmakter, gyldigheten og hvordan de skal oppbevares. I del tre av vår webinarserie om arv og generasjonsskifte gjennomgår vi hvordan du bør utarbeide fremtidsfullmakter.

Agenda:
• Hvorfor skal man opprette fremtidsfullmakt?
• Hva er kravene til at en fremtidsfullmakt skal være gyldig?
• Hva kan en fremtidsfullmakt fastsette?
• Hvordan bør en fremtidsfullmakt oppbevares?

I dette webinaret deltar Berit Presthus og Aud-Silje Wæhle fra BDO Advokater. Webinaret er gratis, og passer for alle som interesserer seg for temaet. Registrer deg med knappen under.  Webinaret varer i 28 minutter, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.
 

Meld deg på