• Viktige endringer i EUs mva-regler

Viktige endringer i EUs mva-regler fra 1. juli 2021 / Orientering om netthandelsordningen VOEC i Norge

Dato: Webinar
Tid: Tilgjengelig inntil videre


  

Sven Cato Huseby
Email
  • Velkommen til BDOs webinar

Fra 1. juli 2021 innføres betydelige endringer i EUs merverdiavgiftsregler for forsendelser av varer inn til EU. Hvem vil påvirkes av reglene? Selv om endringene primært retter seg mot B2C-nettimport, med konsekvenser for både firmaer og nettshoppere, kan de også påvirke B2B-importen.   I dette webinaret tar vi for oss viktige endringer i EUs mva-regler som har virkning fra 1. juli 2021, og som hovedsakelig er rettet mot import i forbindelse med B2C-netthandel. Vi behandler også «VAT On E-Commerce» (VOEC) for netthandel i Norge, som ble innført 1. april 2020.

Program:

  • Endringene i EUs mva-regler
  • Fjerningen av fritaket for import-mva for forsendelser som har verdi under 22 Euro. 
  • Totalløsning for «Import One–Stop–Shop» (IOSS).
  • VOEC: fremgangsmåte for registrering av selskap for netthandel i Norge. Hvordan foregår mva-rapporteringen?

Foredragsholdere er:
Johnny Lundberg, skattejurist, BDO (Sverige)
Helene Hval og Sven Cato Huseby, tollrådgivere, BDO Advokater (Norge)

Webinaret er gratis, og egner seg best for regnskapsansvarlige og -medarbeidere i handelsbedrifter som driver import og eksport. Webinaret varer i 30 minutter, og er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.

Meld deg på