• Styrearbeid i ideelle organisasjoner

Styrearbeid i ideelle organisasjoner

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.
Tid:


  

Cathrine Sæther Karlsen
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Praktisk styrearbeid i ideelle organisasjoner

Ansvaret man har som styremedlem er omfattende – man påtar seg betydelig risiko og ansvar, og konsekvensene av manglende eller dårlig arbeid i styret kan være store. I dette webinaret vil vi komme nærmere inn på hvilke oppgaver og ansvar et styre har, ikke bare i pressede situasjoner, men også i det daglige styrearbeidet.

Temaer som vil bli behandlet er:
• Regelverket – god styreskikk
• Styrets tilsyns- og forvaltningsansvar
• Fremtidsutfordringer – styrets sammensetning
• Styremøter og styreevaluering
• Ansvarsrisiko
• Forslag til ny foreningslov og stiftelseslov

Webinaret passer spesielt for dere som sitter i styret og ledelsen for en ideell organisasjon. Webinaret vil også være passende for ansatte i kontrollfunksjoner, som internrevisorer og ansvarlige for risikostyring, kontroll eller lignende.

Webinaret er gratis, og er umiddelbart tilgjengelig.  Webinaret varer i  62 minutter. Linken blir sendt i egen mail etter registrering.  Pass derfor på at du registrerer deg med riktig mailadresse.

Registrering