• God styring og kontroll

God styring og kontroll for ideelle organisasjoner

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig som streaming.
Tid:


  

Cathrine Sæther Karlsen
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Økonomistyring -  God styring og kontroll for ideelle organisasjoner 
Et av de viktigste tiltakene en organisasjon kan iverksette for å opprettholde og vedlikeholde tillit er god internkontroll i egen organisasjon. God internkontroll kan oppnås dersom organisasjonen har god oversikt over sitt eget risikobilde og har etablert en internkontroll som er skreddersydd nettopp dette.

Her går vi inn på hva som er viktig at du som styremedlem har fokus på når det kommer til temaet og hvordan du praktisk kan tilnærme deg dette i din organisasjon.


Webinaret passer spesielt for dere som sitter i styret og ledelsen for en ideell organisasjon. Webinaret vil også være passende for ansatte i kontrollfunksjoner, som internrevisorer og ansvarlige for risikostyring, kontroll eller lignende.

Webinaret er gratis, og er umiddelbart tilgjengelig.  Webinaret varer i  23 minutter.  Linken blir sendt i egen mail etter registrering.  Pass derfor på at du registrerer deg med riktig mailadresse.

Registrering