• Arbeidsrett-webinarer

Nedbemanning i virksomheten

From: 22. juni 2022
To: 22. juni 2023
Webinar
Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
  

Gry Anita Langsæther
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Skal din virksomhet omorganisere eller restrukturere? Er nedbemanning aktuelt? Da er det viktig med en formriktig prosess, både for å unngå å havne i ansvar og for å ivareta medarbeiderne. En oppsigelse rammer hardt, og det er strenge krav og vilkår knyttet til prosessen som kan lede fram til at arbeidsgiver kan si opp en ansatt.

Dato:  Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Varighet: 30 minutter


I dette webinaret går vi gjennom hva som kreves for at en arbeidsgiver kan gå til oppsigelse av ansatte som følge av nedbemanning, samt de prosessuelle formkravene som leder frem til en slik beslutning. I tillegg får du noen helt konkrete råd om hvordan en korrekt og ryddig nedbemanning gjennomføres.

Seminaret, som er beregnet for ledere og HR-personell, er gratis. 

Foredragsholderen, Gry Anita Langsæther, er Senior Manager i BDO Advokater. Gry har lang og bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, og har bistått både små og store selskaper innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige og personvernrettslige spørsmål. 

Registrering