• Kjøp og salg av virksomhet - juridiske problemstillinger

Kjøp og salg av virksomhet - ikke glem juridiske forhold i startfasen av prosessen

Dato: Tilgjengelig til 1. august 2023
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering
Webinar

  

Irene Bredvold Weiby
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Sommeren og høsten 2022 gjennomfører BDO Advokater en artikkel- og webinarserie om kjøp og salg av virksomhet.

En virksomhet kan skifte hender av flere årsaker. Det kan f.eks. være behov for et generasjonsskifte eller å sikre videre utvikling av virksomheten gjennom å etablere en ny, sammenslått struktur.

I dette webinaret, som er det første i serien, gir vi deg viktig informasjon om hvilke overordnede forhold du bør tenke på i starten av en oppkjøpsprosess.

Tid: Umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Varighet: 45 minutter

 

 Målgruppen for seminarene er eiere og nøkkelpersoner i oppstartsselskaper, familieselskaper og andre privateide selskaper som vurderer å selge eller kjøpe virksomheten.

Webinarene om kjøp og salg av virksomhet er gratis, og holdes av BDO Advokaters juridiske eksperter.
Registrer deg med knappen under. Etter registrering får du tilsendt en mail med link til webinaret. Pass derfor på å registrere deg med riktig mailadresse!

 

I denne webinarserien vil du få kjennskap til de ulike fasene i kjøps- og salgsprosessen og hvilke juridiske forhold partene bør være oppmerksomme på, herunder skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

  • Modnings- og forberedelsesfase​n
  • Tilbudsfase​n
  • Forhandlingsfase​n
  • Due Diligence​
  • Gjennomføringsfasen​
  • Implementeringsfasen ​

Registrering