• Arbeidsrett-webinarer

Oppfølging av sykmeldte

Dato:
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering


  

Gry Anita Langsæther
Email
  • Velkommen til webinar fra BDO

Våren og sommeren 2022 holder arbeidsrettsadvokatene i BDO Advokater flere webinarer med fokus på utvalgte problemstillinger innen arbeidsrett.  Dette er det siste webinaret i serien.

Norge har den tvilsomme æren av å være verdensmester i sykefravær. Sykefravær koster samfunnet og norske bedrifter store summer hvert år.

Arbeidsgiver må forholde seg til ansattes sykefravær, ikke bare fordi arbeidsgiver har direkte kostnader som sykepenger og produksjonstap, men også fordi arbeidsgiver plikter å forebygge sykefravær hos de ansatte og følge opp og tilrettelegge for sykmeldte medarbeidere.

I dette webinaret får du en oversikt over hvilke plikter arbeidsgiver har overfor en sykmeldt ansatt, og hvordan den sykmeldte skal medvirke. I tillegg får du en rekke konkrete tips om hvordan du kan lykkes med sykefraværsarbeidet i din virksomhet.

Norsk arbeidsrett bygger på prinsipper om forutsigbare og trygge ansettelsesforhold, og vi skal ha et inkluderende arbeidsliv. Det er derfor begrensinger for når arbeidsgiver kan avslutte et arbeidsforhold der den ansatte er syk. I webinaret vil vi også se på når en sykmeldt ansatt kan sies opp.
 

Webinaret, som er beregnet for ledere og HR-personell, er gratis, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.   Meld deg på med lenken under.

Foredragsholderen, Gry Anita Langsæther, er Senior Manager i BDO Advokater. Gry er en erfaren foredragsholder og hun har lang og bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger, og har bistått både små og store selskaper innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige og personvernrettslige spørsmål. 

Registrering