• Barnehageloven

Hvordan håndtere endringene i ny barnehagelov

Dato: Webinar
Tid: Tilgjengelig inntil videre

.
  

Irene B Weiby
Email
  • Velkommen til webinar hos BDO

Fra og med 1. januar 2023 skal hver private barnehage være et selvstendig rettssubjekt. Mange barnehager må derfor omstrukturere virksomheten i løpet av høsten.  

Organisasjonsform, ansatte, skatt, mva, dokumentavgift og krav i barnehagelovgivningen for øvrig er noen eksempler på forhold som vil kunne få betydning for hvordan omorganiseringen gjennomføres. Det er dermed ikke slik at én løsning passer for alle.

I vårt webinar forteller vi deg mer bl.a. om:

  • de nye reglene i barnehageloven og
  • hva som må vurderes for å få en best mulig prosess uten uheldige overraskelser.  

Webinaret er gratis.   Webinaret, som varer i 45 minutter, er et opptak fra live-webinaret 27. september 2022.

Registrer deg med knappen under.  Du får da tilsendt en link via mail som du benytter for å delta i webinaret.

Meld deg på