• Arendalsuka 2022

Teknologi i bekjempelse av moderne slaveri

Dato: Tilgjengelig til 1. september 2023
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering


  

Øyvind Hartvigsen
Email
  • Velkommen til BDOs webinarer under Arendalsuka 2022

Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til å bekjempe moderne slaveri og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene?   

Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli. Som en viktig del av loven er større virksomheter pliktige til å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Plikten omfatter både interne forhold, underleverandører og forretningsforbindelser.

Dette gjør fort arbeidet krevende for de selskapene som omfattes av loven, og da kanskje spesielt for de som er i SMB-segmentet og har mange leverandører og forretningsforbindelser i ulike land.  

BDO har lenge sett denne utfordringen, og ønsker å sette fokus på hvordan IT kan effektivisere arbeidet under åpenhetsloven. I dette webinaret, som varer 1 time, har derfor invitert til samtale med en del toneangivende aktører for å diskutere temaet. For å gjøre det mest mulig konkret tar vi utgangspunkt i problemstillinger rundt moderne slaveri (og barnearbeid).

  • hva er moderne slaveri og hvordan avdekkes dette
  • hvordan teknologi kan være med å avdekke moderne slaveri
  • hvorfor samhandling med aktører med særskilt kompetanse er nødvendig for å lykkes med dette viktige arbeidet

Webinaret er gratis, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.

Registrering