• Arendalsuka 2022

Likestilling i næringslivet handler om mer enn kjønnsbalanse i styret

Dato: Tilgjengelig til 1. september 2023
Tid: Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering


  

Gro Hovde Fiksdahl
Email
  • Velkommen til BDOs webinarer under Arendalsuka 2022

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser – også i arbeidslivet.

I mange bransjer er dette svært skjevfordelt. Aktører i næringslivet bør ikke bare jobbe med dette selv, men også sette krav til og påvirke aktører i verdikjeden. Hvordan kan vi samarbeide og stille krav til hverandre for å rette på disse skjevhetene?

Sammen med CARE inviterer BDO til en paneldiskusjon om næringslivets bidrag til likestilling. Vi får med oss ulike aktører fra næringslivet, det offentlige og utsatte bransjer for en opplysende samtale om hvordan vi sammen kan jobbe for et mer likestilt samfunn.

Medvirkende:

  • Gro Hovde Fiksdahl, Direktør, BDO AS
  • Kaj-Martin Georgsen, Generalsekretær, CARE Norge
  • Mari Teigen, Leder, CORE Senter for likestillingsforskning
  • Anne Louise Aartun Bye, Avdelingsdirektør arbeidsliv, NHO
  • Carl Aaby, CEO og CSO, IKEA Norge
  • Kristina Bors, HR-direktør, BDO AS
  • Patricia Hartmann, Prosjektleder likestilt arbeidsliv, Agder fylkeskommune

Webinaret er gratis, og er tilgjengelig umiddelbart etter registrering.

Registrering