• Gransking
    og hendelser

Gransking

Gransking handler om å kartlegge fakta og benytte innsikten i videre beslutninger. Undersøkelser som systematisk metode benyttes i mange ulike sammenhenger, og vil være nyttig når det handler om å avklare hva som har skjedd og beskrive mulige ansvarsforhold.

Les om våre tjenester innen gransking her.

 

Varsling

Det å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En velfungerende varslingsordning gir lojale medarbeidere en nøytral kanal for å informere når noe er galt. En varslingsordning er blant de mest virkningsfulle tiltakene din virksomhet kan iverksette for å unngå misligheter og irregulære forhold. 

Les om våre varslingstjenester her.

Våre tjenesteområder