• Hva er SAF-T?

SAF-T Regnskap er et standard dataformat for utveksling av regnskapsdata. Formålet med SAF-T Regnskap er primært å gjøre det enklere for bokføringspliktige å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter på forespørsel. Litt forenklet kan man si at det er snakk om et standardformat for innsending av hovedbok og reskontroer til skatteetaten. 

Kravet om å kunne utlevere regnskapsdata i SAF-T format kommer til å gjelde alle bokføringspliktige som benytter elektroniske regnskapssystemer til bokføring. Selskaper som omsetter for mindre enn MNOK 5 årlig er i utgangspunktet unntatt kravet, men dersom virksomheten likevel har bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk blir de omfattet av kravet. 

SAF-T erstatter ikke vanlig innsending av skattemelding/selskapsmelding,  merverdiavgiftsmeldinger og ligningsdata. Det er kun i forbindelse med et eventuelt bokettersyn og på forespørsel fra skatteetaten, at bokføringspliktige skal sende inn SAF-T filer. Innsendingen skjer gjennom Altinn, som skjema RF-1363.

Kravet gjelder for bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere. Bokføringspliktige er ikke pliktige til å gjengi regnskapsinformasjon i SAF-T format for tidligere regnskapsperioder. 

I tilfeller hvor regnskapssystemet benyttes til å produsere filer på SAF-T format, står den bokføringspliktige selv ansvarlig for at eventuell avvikende kontobruk eller avvikende mva-kodebruk i bokføringen, gjøres om til SAF-T standard konto- og mva-koder i fileksporten.

Dette gjøres ved å sette opp kontoer og mva-koder mot SAF-T standarder. På lenkene under finner du informasjon fra skatteetaten om standard kontoplan og mva-koder. 

Mer informasjon om SAF-T finner du på skatteetatens hjemmeside her. 

 

Ta kontakt med oss

Er du usikker på hvordan SAF-T påvirker din bedrift og ønsker råd? Ta kontakt med din lokale rådgiver eller fyll inn skjema via knappen under, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg innen kort tid. 

 

Kontakt oss her