• Rådgivning SAF-T

BDO bistår deg med alt fra løpende rådgivning til prosjektledelse, alt etter hva som er kundens behov for å bli kompatibel med SAF-T. Vi har blant annet erfaring med å bistå i utvikling av eksportløsning for SAF-T, både ved å benytte seg av egne systemleverandører, eller andre eksterne leverandører. BDO kan også bistå kunder som har regnskapsdata lagret i flere systemer, og som derfor trenger å sammenstille SAF-T filer fra ulike systemer.

Våre rådgivere har erfaring med:

  • Vurdering og kartlegging av fremgangsmåte for SAF-T compliance
  • Håndtere utfordringer tilknyttet mapping av mva-koder og kontoplan
  • Sikre at eksportfunksjonaliteten i systemet fungerer som det skal
  • Teknisk validering av SAF-T filen

For systemer som ikke har eksportfunksjonalitet for SAF-T, kan BDO også bidra med løsninger for å konvertere regnskapsdata til en fullverdig SAF-T fil. BDO har utviklet eget verktøy som kan konvertere data fra regnskapssystem til SAF-T standardformat.

 

Mapping av regnskaps- og merverdiavgiftskoder

SAF-T krever at selskapets kontoplan mappes mot standard kontoplan fastsatt av Skatteetaten. Det er tillatt mapping mot 2-eller 4 sifret standard kontoplan, alternativt kontoplan i resultatregnskapet. Tilsvarende gjelder også for MVA-koder.
Uavhengig av den SAF-T løsningen som er valgt, er det den bokføringspliktige som selv må sørge for at kontoplan og mva koder er mappet korrekt. Våre revisjons- og regnskapsmedarbeidere vil kunne bistå med å sørge for at dette er gjort på riktig måte.

 

Ta kontakt med oss

Har du spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat med oss? Trykk på knappen under, fyll ut skjemaet og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snarlig.

Kontakt oss her