• Attestasjonstjenester

Andre attestasjoner og øvrige uttalelser

Har dere behov for en uttalelse fra revisor som gjelder andre forhold enn offisielle regnskaper? Vi tilbyr forskjellige typer attestasjonstjenester.

Noen eksempler på attestasjoner og uttalelser:

  • Kapitalendringer og omorganiseringer
  • Bekreftelse på medlemstall i organisasjoner
  • Bekreftelse på elevtall på skoler
  • Bekreftelser på prosjekter som mottar økonomisk støtte