• Dataanalyse

Dataanalyse i revisjon

Hvorfor er det en fordel for deg at vi i BDO bruker dataanalyse i revisjon?

  • Det gir en bedre oversikt og innsikt i den økonomiske utviklingen til din virksomhet
  • Det gir bedre kvalitet og mer presise risikovurderinger 
  • Det automatiserer oppgaver og frigir tid til viktig rådgivning

BDO jobber kontinuerlig med innovasjon og utforsker stadig ny teknologi for å kunne levere høyere kvalitet i revisjonen til deg som kunde. Dette gjør vi ved å utvikle produkter og verktøy som gir oss og dere verdifulle analyser. Slik innsikt har ført til at kundene våre har gjort forbedringer i sine systemer, for eksempel å identifisere manuell overstyring i prosesser. Slik overstyring kan være et tegn på både svikt i internkontroll og mulige ineffektive prosesser der steg gjøres manuelt istedenfor automatisk.

Dataanalyser kan ikke bare bidra til en effektiv revisjon med høy kvalitet, men også til forbedring av prosesser og optimalisering av bruken av IT-systemene hos våre kunder.

 

En bedre oversikt og innsikt i den økonomiske utviklingen 

Datanalyser er meget godt egnet til å fremskaffe en oversikt i den økonomiske utviklingen og forretningsprosesser i din virksomhet, i tillegg til å kunne gå ned i detaljene innenfor hver enkelt prosess. Ved å bruke dataanalyser i revisjonen kan vi øke vår innsikt og forståelse for virksomheten din og bransjen dere opererer i, som hever kvaliteten på revisjonen og samtidig gjør oss i BDO til en bedre og mer relevant sparringpartner.

 

Bedre kvalitet og mer presise risikovurderinger 

Ved å bruke dataanalyse i revisjonen kan vi levere høy kvalitet og redusert risiko gjennom å analysere hele populasjoner og 100 % av alle transaksjoner. Gjennom digitalisering og automatisering beveger vi oss bort fra den tradisjonelle tilnærmingen med stikkprøver, til en analytisk og mer risikobasert tilnærming. Det gir bedre kvalitet for deg som kunde.

 

Automatisering av oppgaver og smartere bruk av tid

Dataanalyser bidrar til at vi bruker tiden vår smartere på flere måter. Blant annet ved å la teknologien ta seg av de trivielle, rutinepregede oppgavene i revisjonen. Tiden dette frigjør benyttes til å fokusere på mer utfordrende og komplekse deler av dine prosesser. 

 

Valg av verktøy basert på behov

Vi bruker ulike verktøy basert på hva du som kunde trenger. Under er noen av de verktøyene vi bruker mest.

 

Heartbeat – BDOs unike dataanalysesystem

Heartbeat er et egenutviklet og effektivt system som hjelper oss å analysere regnskapsdata. Heartbeat er integrert med de fleste store skybaserte regnskapssystemene i Norge og har mulighet for å lese regnskapsfiler på SAF-T format. I tillegg henter Heartbeat data fra blant annet Altinn, Norges Bank, Brønnøysundregisteret og Proff. Heartbeat brukes i dag på flere tusen kundeoppdrag og beriker data med andre relevante datakilder, noe som skaper enda bedre innsikt.

 

BDO Advantage

Vår nyeste dataanalysepakke, BDO Advantage, håndterer store mengder transaksjoner fra ERP-systemer. Systemet inneholder blant annet BDOs egenutviklede system for enkel datalast, BDO Harmony, som forenkler uttrekk av store datamengder fra ERP systemer. I tillegg inneholder pakken verktøy for visuell analyse gjennom Microsofts analyse-verktøy PowerBI. 

 

Process mining

Process mining handler om objektiv innsikt i faktisk utførte prosesser. Det legger til rette for å identifisere avvik og omgåelse av kontroller samt identifiserer muligheter for å optimalisere prosesser. I tillegg innebærer det automatisk prosesskartlegging som gir en fullstendig oversikt over hvordan alle transaksjoner er prosessert. Gjennom vårt globale nettverk har vi tilgang til flere forskjellige process mining-verktøy, blant annet Disco og Celonis. 

 

Rainbow

Rainbow er et verktøy som gjør oss i stand til å forstå og revidere særlig komplekse Excel-ark på en god og effektiv måte. Ved å bruke dette verktøyet, kan vi identifisere avvik slik som sirkulære referanser og hardkodede celler, der det eventuelt mangler formler. Når verktøyet brukes i revisjonen, gir det oss sikkerhet for at beregninger i Excel-modeller er fri for tekniske feil samtidig som det kommer kundene våre til gode gjennom kvalitetssikring av deres egne modeller. 

Vil du snakke med oss om dataanalyse i revisjon? Ta gjerne kontakt med oss.