1:
  • Den digitale revisjonen

Optimaliser revisjonen med digitalisering

Vi mener at kombinasjonen av teknologi og menneskelig interaksjon gir de beste resultatene. Derfor bruker vi våre digitale revisjonsverktøy for å optimalisere revisjonen ved å la teknologien ta seg av trivielle oppgaver, samtidig som våre revisorer håndterer de mer komplekse områdene av revisjonen.

Vi bruker vår forståelse av deres IT-systemer, sammen med dataanalyser og digitale verktøy, for å utvikle selskapet og levere en effektiv og verdiskapende revisjon med høy kvalitet.

 

Effektiv og verdiskapende revisjon

Med BDO får du digitalt kompetente revisorer som bryr seg om deg og din virksomhet. Teknologiske løsninger blir stadig viktigere for å sikre virksomhetens måloppnåelse og understøtte forretningsprosessene på en effektiv måte. Våre revisorer har en unik innsikt i nettopp dette og kan derfor være en god sparringspartner for deg. Og gjennom kontinuerlig videreutvikling av våre egne digitale verktøy kan våre revisorer bruke tiden sin på oppgaver som bidrar til din virksomhets måloppnåelse.

 

Bedre innsikt med dataanalyser

Dataanalyser har etter hvert blitt en naturlig del av finansielle revisjoner. I BDO bruker vi slike analyser for å få enda bedre oversikt og dypere innsikt i din virksomhet og bransje. Dette gir oss et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske utviklingen i ditt selskap og gjøre presise risikovurderinger. Bruk av dataanalyser i revisjonen gjør oss både til bedre revisorer, og til bedre og mer relevante sparringpartnere for deg.

 

Innovasjon i vårt DNA

Vi arbeider aktivt med innovasjon og utforsker stadig ny teknologi. Våre innovasjonsprosesser sikrer at vi utvikler nye løsninger i takt med den teknologiske utviklingen slik at din virksomhet alltid vil nyte godt av våre teknologiske nyvinninger. For deg innebærer vår teknologiske satsning at vi har systemer og kompetanse for å løse oppdraget på en god måte - nå og i fremtiden.

 

Se mer om vår digitale revisjon: 

 

Hva med IT-revisjon?

I BDO er revisjon av IT-systemer en integrert del av vår finansielle revisjon. For mange virksomheter blir IT-løsningene en stadig større og mer integrert del av forretningsprosessene. Som en del av den finansielle revisjonen for våre kunder gjennomfører vi ofte revisjon av IT-systemer.

Hensikten er å gi din virksomhet en tilbakemelding på forbedringsmuligheter knyttet til de systemene som understøtter den finansielle rapporteringen. Dette bidrar til både økt kvalitet og effektivitet i den finansielle revisjonen. 

 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt ved å fylle ut skjemaet under. Vi vil svare deg innen kort tid.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code