• Digital revisjon

Digital revisjon

Ved hjelp av markedets beste analyseverktøy sikrer våre revisorer deg en effektiv revisjonsprosess med høy faglig kvalitet. 

Med BDO som revisor kan du forvente engasjerte og kompetente revisorer som bryr seg om deg og din virksomhet. Som følge av flere år med investeringer i automatiserings- og standardiseringsteknologi, bruker våre erfarne revisorer tiden sin på oppgaver som bidrar til din virksomhets måloppnåelse, fremfor tidkrevende manuelle oppgaver. Våre unike verktøy kombinert med vår kjennskap til deres virksomhet og bransje, gjør BDO til verdiskapende og relevante rådgivere for deg og din virksomhet. 

Våre løsninger er tilpasset norske kunder og sparer deg for tid, uansett bransje eller størrelse. Du bruker mindre tid på å administrere revisjonen og kan bruke mer av din verdifulle tid på verdiskapende aktiviteter for din bedrift. 

 

 

Bedre oversikt og innsikt i din økonomiske utvikling

Dataanalyser har etter hvert blitt en naturlig del av finansielle revisjoner. I BDO bruker vi slike analyser for å få enda bedre oversikt og dypere innsikt i din virksomhet og bransje. Dette gir oss et bedre grunnlag for å vurdere den økonomiske utviklingen i ditt selskap og gjøre presise risikovurderinger. Bruk av dataanalyser i revisjonen gjør oss både til bedre revisorer, og til bedre og mer relevante sparringpartnere for deg. 

Som et stort internasjonalt revisjonsselskap har vi tilgang til flere analyseverktøy. I tillegg har BDO Norge utviklet en helt unik løsning som er skreddersydd for norske virksomheter. Vår data og analyseplattform Heartbeat er markedets beste verktøy og benyttes i dag på tusenvis av BDOs kunder for å forenkle innhenting og strukturering av data for analyseformål. 

Heartbeat har revolusjonert måten vi reviderer på og legger til rette for at BDO kan bli en del av deres digitale økosystem. Dette gjøres ved at Heartbeat kobles direkte til deres regnskapssystem, i tillegg til en rekke andre datakilder. Det eneste dere trenger å gjøre er å åpne for integrasjonen første gang vi skal benytte Heartbeat. Er ikke deres regnskapssystem i skyen, kan man på en svært enkel måte laste opp standard regnskapsfiler (SAF-T) i vår portal, så gjør Heartbeat resten. 

Deres revisor kan enkelt hente ut analyser og rapporter fra Heartbeat uten å forstyrre deres ansatte med tidkrevende og manuell uthenting av data. Slik kan dere bruke tiden deres på å drive forretningen mens vi tar oss av revisjonen.

Mindre administrasjon, mer verdi.

 

Enkel digital samhandling

Med BDO som revisor kan du forvente effektiv samhandling og kommunikasjon. For å forenkle kommunikasjonen mellom deres ansatte og deres revisor, har vi sammen med Microsoft utviklet BDOs kundeportal. Portalen er enkel å ta i bruk og legger til rette for deling av dokumenter og oppfølging av oppgaver. Portalen er sikker og lett tilgjengelig, og gjør det enkelt å få full oversikt over revisjonen i sanntid slik at du får god oversikt og kan planlegge bedre. På den måten bidrar portalen til en sømløs revisjon med minst mulig overraskelser underveis. 

I tillegg til portalen bruker vi verktøy for digitale signaturer for enkel og sikker signering av viktige dokumenter.

 

Bedre utnyttelse av IT

IT blir en stadig større og mer integrert del av en virksomhets forretningsprosesser. Det medfører ofte effektivitet og kvalitet, men kan også introdusere nye risikoer. 

Våre revisorer har bred kompetanse og erfaring med revisjon av IT-systemer og hvordan disse understøtter virksomheten. Dette er en naturlig del av BDOs revisjoner som bidrar til en effektiv revisjon med høy kvalitet. I tillegg skaper det merverdi gjennom rapportering av observasjoner og forslag til tiltak for ytterligere forbedring av styring og kontroll med IT-miljøet.

 

Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med en av oss eller ditt lokale BDO-kontor. Du finner en oversikt over alle våre 74 kontorer her.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code

 

Vi hjelper vi deg å utnytte dagens og morgendagens digitale muligheter, du kan lese mer om digitalisering her.