• Finansiell revisjon

Finansiell revisjon

God kunnskap om deres virksomhet er en forutsetning for å kunne gjennomføre og levere en effektiv og solid revisjon. Vi tar utgangspunkt i selskapsspesifikk risiko og problemstillinger hos dere, og retter vår revisjon mot disse.

I BDO tilpasser vi revisjonen etter størrelsen på virksomhet, bransje og forretningsområder. Våre tverrfaglige team ser hele bildet:

  • Regnskap og revisjon
  • Skatt og avgift
  • Transaksjoner
  • Risikostyring
  • Internkontroll og IT