1:
  • Sikkerhet og beredskap

Sikkerhet og beredskap

Uønskede hendelser vil kunne ramme alle virksomheter, og det er viktig å være godt forberedt på å håndtere disse hendelsene. Det finnes ulike måter å forebygge og håndtere uønskede hendelser, og det finnes ulike måter å styre sikkerhets- og beredskapsarbeidet i en virksomhet. Det finnes ikke én løsning som passer for alle virksomheter. Virksomheter må også forholde seg til ulike lover og forskrifter, krav fra samarbeidspartnere, eller ulike standarder innenfor sin sektor og bransje. Dette kan være krevende å forholde seg til på en god måte.   

Vi i BDO er opptatt av å se sikkerhets- og beredskapsarbeidet i et helhetlig perspektiv. Våre konsulenter har operativ erfaring fra en rekke ulike bransjer, og forstår hvilken risiko nye trusler og sårbarheter kan innebære for din virksomhet. Vi finner gode løsninger som både fungerer i praksis, og er i tråd med krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig. 

 

BDO tilbyr følgende tjenester: 

  • Rådgivning knyttet til etterlevelse av sikkerhetslovens bestemmelser  
  • Utarbeidelse av skreddersydde risikovurderinger 
  • Beredskapsplanlegging og øvelser 
  • Etablering av styringssystem for sikkerhet (sikkerhetsstyring) 
  • Fagmentorordning 
  • Covid 19-evaluering 

 

Våre konsulenter har både strategisk, operasjonell og taktisk erfaring fra en rekke bransjer. Vi forstår hvordan dagens risikobilde kan påvirke din virksomhet. BDO har bidratt til å løse morgendagens utfordringer innen en rekke ulike sektorer. I tett dialog med kundene finner vi skreddersydde løsninger som fungerer i praksis, og samtidig svarer ut krav og forventninger fra myndigheter, kunder og samfunnet for øvrig. 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om BDO sine sikkerhet- og beredskapstjenester? Da vil vi gjerne at du kontakter oss, enten ved at du ringer en av oss direkte eller fyller ut kontaktskjemaet nedenfor. Vi svarer deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code