• Sikkerhetsloven

Sikkerhetsloven

BDO har rådgivere med mange års arbeidserfaring innen lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter, som også har deltatt i utviklingen av regelverket. Dette innebærer alt fra å utvikle komplette styringssystemer, utarbeide skadevurderinger og definere forsvarlig sikkerhetsnivå, til å utarbeide risikovurderinger og tiltak innen beskyttelse av informasjon, informasjonssystem, objekt og infrastruktur.

BDO har erfart at kunder opplever utfordringer knyttet til sikkerhetslovens funksjonelle krav. Loven krever at virksomheten gjør egne og konkrete vurderinger av hva som er forsvarlig sikkerhetsnivå. BDO har i mange år gitt råd om dette innen norsk vannforsyning, kraftforsyning, elektronisk kommunikasjon og romfart, samt i finanssektoren, justissektoren og forsvarssektoren. Denne erfaringen kan vi bruke til å forenkle vurderingsprosesser og forbedre arbeidet med etterlevelse av kravene i sikkerhetsloven for andre kunder. Våre rådgivere er opptatt av å finne løsninger som gir forsvarlig sikkerhet, på en risikobasert måte, slik at løsningene blir kostnadseffektive. 

 

Hva kan vi tilby?

BDO tilbyr e-læringskurs i sikkerhetsloven, bestående av 6 moduler. Kurset er rettet mot personer i styrende, utførende eller kontrollerende funksjoner i virksomheter som er, eller kan bli, underlagt sikkerhetsloven. Eksempler er personer i sikkerhetsfaglige stillinger (stab/andrelinje/rådgivere), samt personer med sentrale roller innen virksomhetsstyring, risikostyring, compliance, internrevisjon, eiendom, IKT eller innkjøp. BDO kan også bistå med fysiske kurs på sikkerhetsloven, tilpasset din virksomhet eller av mer generell karakter. 

Les mer og bestill kurset her.

 

BDO kan fylle ulike roller knyttet til etterlevelse av sikkerhetsloven, herunder:

  • Prosjektsikkerhetsleder 
  • Rådgivere i sikkerhetsgraderte anskaffelser 
  • Sikkerhetsrevisor (for å sikre uavhengighet fra styrende roller) 

Videre kan vi utføre oppgaver som tilligger den styrende rollen (ofte benevnt som sikkerhetsleder).

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om hva vi kan bistå med knyttet til etterlevelse av sikkerhetsloven? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code